ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΟΥΔΗΣ


Στοιχεία επικοινωνίας
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 16
Κ. ΤΟΥΜΠΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 844555 - 2310940606
FAX : 2310 940606
e mail: info@pakothermiki.gr
Βρείτε μας στο Facebook

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η Εταιρεία Πακοθερμική σας περιμένει καθημερινά 07:30 - 18:30 Μαραθώνος 16 Κ. Τούμπα , τηλ. 2310940606 για να σας ενημερώσει για  το νέο πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου όπως και να σας συντάξει  το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα, ή Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής (για ήδη κατασκευασμένη εσωτ. εγκατάσταση)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Θεσσαλονίκη, 18/11/2014
Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. σας ενημερώνει ότι μετά την από 17/11/2014 δημοσίευση του ΦΕΚ 3071/Β/14.11.2014, το οποίο θέτει σε ισχύ την υπ’ αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, πρόκειται να διοργανώσει ημερίδα ενημέρωσης του Τεχνικού κόσμου που δραστηριοποιούνται στο χώρο του φυσικού αερίου, την Τρίτη 25/11/2014 στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.
Η εν λόγω Δράση, η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ), προβλέπεται να έχει ως Φορέα διαχείρισης για την περιοχή της Θεσσαλονίκης την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. θα προβαίνει στην υποδοχή και έλεγχο των σχετικών αιτήσεων, στην πιστοποίηση της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και στην καταβολή της χρηματοδότησης στους Αναδόχους των ωφελούμενων καταναλωτών.
Τα βασικά δεδομένα που το σχέδιο της Δράσης περιγράφει για να είναι μια αίτηση επιλέξιμη και να μπορεί να λάβει την επιχορήγηση, είναι τα εξής :
• Το ακίνητο (μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή διαμέρισμα) να αντικαθιστά σύστημα θέρμανσης Πετρελαίου με σύστημα Φυσικού Αερίου.
• Το ακίνητο να έχει Οικιακή Χρήση και να βρίσκεται σε περιοχή με Τιμή Ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.500 €/m2.
• Το ακίνητο να διαθέτει Οικοδομική Άδεια, ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.
• Το ακίνητο να βρίσκεται σε ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου, με δυνατότητα τροφοδότησης από την ΕΠΑ.
• Το ακίνητο θα πρέπει να έχει σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου μετά την 25/09/2014 (ημερομηνία ανακοίνωσης της δράσης).
Στα πλαίσια αυτά η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατόπιν της Δημοσίευσης της Δράσης έχει ξεκινήσει να παραλαμβάνει τις Αιτήσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων πολιτών. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν για να θεωρηθεί μια Αίτηση πλήρης είναι τα εξής:
• Αίτηση συμμετοχής στη δράση, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα.
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
• Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 1/7/2014).
• Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα.
• Για πολυκατοικίες και διαμερίσματα:
o πρακτικό γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για την λήψη απόφασης εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ή
o σε περίπτωση που υφίσταται ατομικό σύστημα θέρμανσης, καταστατικό (κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών), ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
• Οικοδομική Άδεια, ή σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.
• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα, ή Έντυπο Ανάλυσης Κόστους Κατασκευής (για ήδη κατασκευασμένη εσωτ. εγκατάσταση)
• Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται, ή τυχόν ζητηθούν από τον φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση που ο αιτών έχει υπογράψει σύμβαση σύνδεσης και παροχής αερίου, ή έχει προβεί, με δική του ευθύνη, σε εργασίες κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και μετά, τότε δύναται να συνυποβάλλει και όσα από τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά έχει ήδη στην κατοχή του:
• Φωτοαντίγραφο της σύμβασης σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου
• Φωτοαντίγραφο της θεωρημένης από την αρμόδια ΕΠΑ μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος με τα στοιχεία του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα.
• Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη νέα εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου.
• Φωτοαντίγραφο του Φύλλου Ελέγχου Λέβητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Φωτοαντίγραφο των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. Απόδειξης Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού / υλικών και Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης).
• Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου) για το ποσό που έχει καταβάλλει ο ωφελούμενος.
Λεπτομέρειες για την ορθή συμπλήρωση των Αιτήσεων και το ακριβές περιεχόμενο των δικαιολογητικών θα δίνονται στους πολίτες από τα κατά τόπους Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών, καθώς και το τηλεφωνικό νούμερο εξυπηρέτησης πελατών 11 150, ενώ επιπλέον το κείμενο της Προκήρυξης και τα συνημμένα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην Εταιρική ιστοσελίδα www.epathessaloniki.gr. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πλήρες αρχείο.
Το ωράριο εξυπηρέτησης για την κατάθεση των Αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα είναι:
Δευτέρα έως Παρασκευή : 08:00 – 13:30
Οι διευθύνσεις των κατά τόπους Γραφείων Εξυπηρέτησης Πελατών είναι οι εξής:
• Μοναστηρίου 256 και Δ. Γληνού 7, 546 28, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη
• Κωνσταντίνου Καραμανλή 57, 546 42, Θεσσαλονίκη
• Σωκράτους 19, 551 34, Καλαμαριά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.


Είστε ήδη μέλος;
Οι συναλλαγές εξασφαλίζονται από την τράπεζα Πειραιώς
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ


Newsletter list

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, προσθέστε το e-mail σας, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία μας.